Razvoj informacijske tehnologije, je povzročil hitre spremembe v osnovnih in srednješolskih zavodih. V zadnjem desetletju se je način dela na tem področju precej spremenil. Vedno več procesov v šolah je informatiziranih. Informacijski sistemi so postali vsebinsko in tehnološko raznoliki in kompleksni. Število računalnikov hitro narašča. Šole dobivajo tudi drugo opremo, ki sodi v IKT npr. pametne table, videokonferenčno opremo, tablične računalnike ipd. Tako imajo nekateri zavodi danes sto in več računalnikov. Prav tako se hitro razvija programska oprema za podporo pedagoškemu delu in urejanju šolske dokumentacije.

Z uporabo naših rešitev boste povečali uporabo obstoječih razpoložljivih virov, poenostavili vzdrževanje IS in povečati zadovoljstvo uporabnikov. Pomagali vam bomo pri načrtovanju in izvedbi smernic razvoja šole na IKT področju. Skupaj z vami lahko izvedemo naloge:

  • Vzpostavitev varnega šolskega omrežja.
  • Vzpostavitev strežniškega okolja, Aktivni imenik, Domenska prjava, Centralno nameščanje računalnikov, Upravljanje posodobitev, skupna raba dokumentov, arhivi ipd...
  • Elektronska pošta in domena šole.
  • Eučilnica.
  • Dokumentni sistem.
  • Centralno upravljanje protivirusne zaščite.
  • Upravljanje Arnes GVS.
  • Brezžično omrežje.
  • Upravlanje e-učilnic; Moodle (ravoj, nadgradnje, pomoč pri odpravi napak...)
  • ...