- Postavitev in vzdrževanje Windows strežnikov

- Arhiviranje podatkov in baz

- Oddaljeni dostop do aplikacij

- Ureditev mrežnega tiskanja